MR

Hier vindt u alle informatie omtrent de MR:plaatje MR
pdf Handleiding MR Basisschool Koningin Beatrix 2014-2015

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u de MR mailen: mr.koninginbeatrix@basisburen.nl

 

Notulen MR vergadering 16 mei 2018  Klik hier

Notulen MR vergadering 21 maart 2018  Klik hier

Notulen MR vergadering 10 januari 2018  Klik hier

Notulen MR vergadering 15 november 2017  Klik hier

Notulen MR vergadering 13 september 2017  Klik hier

Notulen MR vergadering 11 mei 2017  Klik hier

Notulen MR vergadering 14 maart 2017  Klik hier

MR jaarverslag 2015 – 2016: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 11 oktober 2016: pdf  Klik hier

Notulen MR vergadering 21 juni 2016: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 17 mei 2016: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 8 maart 2016: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 19 januari 2016: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 13 oktober 2015: pdf Klik hier

Notulen MR vergadering 1 september 2015: pdf klik hier

Notulen MR vergadering 7 juli 2015: pdf klik hier

Notulen MR vergadering 26 mei 2015: pdf klik hier

Notulen MR vergadering 14 april 2015: pdf klik hier

Notulen MR vergadering 9 september 2014:  pdf klik hier


Medezeggenschapsraad oudergeleding:

Bouvien Brocks, voorzitter
Eelco van Ooijen, penningmeester
Marlijn Caspers

GMR personeelsgeleding: Thea van Tuil

Medezeggenschapsraad personeelsgeleding:

Ellen Davelaar
Monique Jellema, secretaris
Evelien Kraaij

De MedezeggenschapsRaad (MR):

Ouders zijn onmisbaar bij het nemen van beslissingen.
U hebt als ouder wettelijk recht op medezeggenschap over allerlei schoolzaken.
Wij hebben een actieve medezeggenschapsraad (MR).
In de MR zitten drie vertegenwoordigers van de ouders en drie van het onderwijzende personeel
De MR vormt, samen met de directie van de school, een brug tussen de school en het schoolbestuur.
In het schooljaar 2001-2002 is de GMR opgericht. De letters GMR staan voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Beslissingen van het bestuur, waarbij instemming van de MR nodig is, zijn o.a.:• veranderen van onderwijskundige doelstellingen van de school
• vaststelling of wijziging van het schoolplan of het leerplan
• vaststelling of wijziging van het schoolreglement
• vaststelling of wijziging van het beleid over ondersteunende werkzaamheden van de ouders
• ARBO beleidsplan

Adviesrecht heeft de MR bij beslissingen over:• verandering van de grondslag van de school
• fusie met een andere school
• regeling van de vakantie
• aanstelling van personeel

De MR-leden vormen voor ouders een aanspreekpunt over allerlei zaken, welke de school betreffen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die richten aan de MR. U kunt zich natuurlijk ook altijd tot de groepsleerkracht of de directie wenden. Ongeveer elke zes weken komt de MR bij elkaar in een openbare vergadering. Iedereen mag hierbij dus aanwezig zijn! Ouders mogen bij deze vergadering ook meepraten, mits van tevoren is aangegeven waarover men wil meepraten; ze hebben echter geen stemrecht bij de besluitvorming. Soms heeft een gedeelte van de vergadering een besloten karakter; het gaat dan om zaken, die nog niet bekend mogen worden, of om zaken van persoonlijke aard. Deze onderwerpen worden dan aan het eind van de vergadering gepland.
Data en agenda van MR-vergaderingen worden via de prikborden en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Het volledige verslag van een vergadering hangt op het prikbord ter inzage.
Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor de MR.
Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen.
Een MR-lid wordt voor de duur van twee jaar benoemd.

Kletsklas

Kletsklas

Je bekijkt 1 - 3 van 3 items

Laatste nieuwtjes