Schooltijden

De groepen 1 t/m 8 hebben geheel gelijke schooltijden:

Maandag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Dinsdag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Woensdag
08.30 – 12.30 uur
(middag vrij)

Donderdag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Vrijdag
08.30 – 12.00 uur
(middag vrij)

De schooldeur gaat bij de eerste bel – tien minuten voor schooltijd – open voor kinderen en ouders. Om grote drukte te vermijden zijn er wel enkele spelregels voor het in de klas brengen van uw kind.

Bij de kleutergroepen 1/2 (hele jaar) en bij groep 3 (tot de herfstvakantie) bent u daarvoor bij alle aanvangstijden van de week, ’s morgens en ‘s middags in de gelegenheid. Deze inloop is vooral bedoeld als steuntje in de rug voor uw kind en om zonodig even kort iets mede te delen aan de leerkracht. Wij vragen u vlot afscheid te nemen, zodat de leerkrachten op tijd met de les kunnen beginnen.

Ouders van kinderen in groep 3 (na de herfstvakantie) en hoger (hele jaar) zijn welkom op maandagochtend om hun kind naar de klas te brengen en om zonodig even kort iets mede te delen aan de leerkracht. Wanneer u op andere dagen dringend iets wilt mededelen aan de leerkracht, dan is dat eveneens toegestaan. Wij vragen u vlot afscheid te nemen, zodat de leerkrachten op tijd met de les kunnen beginnen.

Voor overleg met de leerkracht maakt u een afspraak na schooltijd.

Bij de tweede bel – om half negen – hebben de ouders het lokaal verlaten en beginnen de lessen.

Kletsklas

Kletsklas

Je bekijkt 1 - 3 van 3 items

Laatste nieuwtjes